İstiklâl Marşı ve Hukuk

 • Thumbnail for the post titled: YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

  YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

  Nasıl ki Fransa Anayasası Başlangıç kısmında 1789 tarihli haklar demecinde yazılı insan ve vatandaş hak ve hürriyetleri ile Cumhuriyet kanunlarınca tanınmış bulunan ana prensipleri resmen teyit ediyorsa, Türkiye’nin yapılacak yeni sivil anayasasının Başlangıç kısmında da İstiklâl Marşı’na açıkça atıfta bulunulmalı, İstiklâl Marşı’nın bütününde belirtilen değerler ve ana prensipler açıkça teyit edilmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: ALLAH’SIZ ANAYASA, AHLAKSIZ MİLLET İSTEMİYORUZ!

  ALLAH’SIZ ANAYASA, AHLAKSIZ MİLLET İSTEMİYORUZ!

  Cumhurbaşkanlığı Makamı'na Arz Olunur

  Cumhuriyet tarihi boyunca en önemli anayasal sorun, Anayasa’ya sonradan dahil edilen laiklik ilkesinin Hakk’a tapan milletimizi zincire vurmak, din ve imanını boğmak, yüce ahlaklı bir toplumu ahlaksız bir toplum haline getirmek için kullanılmaya çalışılması olmuştur.  Bu yetmemişçesine, bir de Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen uluslararası sözleşmeler nedeniyle kendi öz kimliği ve değerleri ile buluşması neredeyse imkansız hale getirilmeye çalışılmıştır.

  Bu iki hususa karşı anayasal tedbirlerin alınmasının çok çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

 • Thumbnail for the post titled: Anayasa’da Değişiklik Tekliflerim ve Gerekçeleri

  Anayasa’da Değişiklik Tekliflerim ve Gerekçeleri

  Artık aile kurumunun ötesinde insan fıtratı, kadın ve erkek cinsiyet kimlikleri de tahrip edilmeye başlanmıştır. Bu da aile kurumunun yanında insan kimliğinin geleceğini tehdit etmektedir.

 • Thumbnail for the post titled: Türk Bayrağı İslam Bayrağıdır! Laiklik Gerekçesiyle Zincire Vurulamaz!

  Türk Bayrağı İslam Bayrağıdır! Laiklik Gerekçesiyle Zincire Vurulamaz!

  Anayasa’mızın göğsündeki imanı gösteren ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen “Türk/Türkiye Bayrağı”na ve “İstiklal Marşı”na medeniyet, laiklik, demokrasi, insan hakları gibi kavramları, uluslararası sözleşmeleri kötüye kullanarak zincir vurmaya, önüne bendler çekmeye, dağlarla çevirmeye, enginlerde boğmaya çalışan çılgınlara, gafillere ya da hainlere ise sadece şaşıyoruz.

 • Thumbnail for the post titled: Türkiye Devleti’nin Bayrağındaki Simgeler ve Anayasal Değeri

  Türkiye Devleti’nin Bayrağındaki Simgeler ve Anayasal Değeri

  Türkiye Devletinin Bayrağındaki kutsal simgeleri ve manevi değerleri yorumlarken temel referansımız İstiklal Marşı’dır, İstiklal Marşı’ndaki bayrağa yüklenen anlamdır. Türkiye bayrağındaki simgeler İstiklal Marşı ile uyumlu olarak yorumlanmak zorundadır. 

 • Thumbnail for the post titled: Türkiye Devleti’nin En Temel Hak ve Özgürlükler Belgesi: İSTİKLÂL MARŞI!

  Türkiye Devleti’nin En Temel Hak ve Özgürlükler Belgesi: İSTİKLÂL MARŞI!

  İstiklal Marşı milletimizi emperyalizmin her türlü oyununa karşı bir arada tutacak, koruyacak, ilerletecek ve yükseltecek en temel ortak payda, tarihi, hukuki, dini ve kültürel dayanak belgesi, ortak hak ve değerler zeminidir.

 • Thumbnail for the post titled: İstiklâl Marşı, Anayasa ve İnsan Hakları

  İstiklâl Marşı, Anayasa ve İnsan Hakları

  "İstiklâl Marşında Korunan Değerler Yeni Anayasada Çok Daha Açık Bir Şekilde Başlangıç Kısmında ve Madde Düzenlemelerinde Yerini Bulmalıdır" Sebilürreşad Dergisi’nin 2021 Mart tarihli, "İstiklal'in 100. Yılı" temalı özel sayısında yer alan makale.

 • Thumbnail for the post titled: İstiklâl Marşı’nın Anayasal Önemi ve Değeri

  İstiklâl Marşı’nın Anayasal Önemi ve Değeri

  TİHEK Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Açılış Konuşması, Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 2021