Röportajlar

  • Thumbnail for the post titled: 28 Şubat Röportajı – Anadolu Gençlik Dergisi Sayı: 265

    28 Şubat Röportajı – Anadolu Gençlik Dergisi Sayı: 265

    Esasen, darbecilerin asıl hedefi hükümet değil, topyekûn bir millet olmuştur. Darbeciler milletimizi bin yılı aşan bir süredir uğruna savaşlar verdiği dini değerlerinden uzaklaştırmayı, irtica ile mücadele maskesi altında toplumu laikleştirmeyi, milleti İslam’dan uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Millet kendi değerlerine uygun bir hükümeti işbaşına getirdiği için darbeye muhatap olmuştur.