Ailenin Korunması Hakkı

TİHEK Başkanlığım Döneminde Gerçekleştirdiğimiz “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı” konulu uluslararası sempozyumdan alıntılar ve sempozyumun hasılası…

“Aile, toplumun doğal ve temel birimidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.”

(BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Md.16/3, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Md. 23, İİT İnsan Hakları Kahire Deklarasyonu Md. 5)

Vakit Aile Vakti – Sempozyum Başlangıç Sinevizyonu
Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu Sonuç Bildirisi
İstanbul Sözleşmesi aile yapımıza uygun değil. Uluslararası sözleşmelere ve dinlere de aykırı.
Zina Aynı Zamanda Çocuk Hakkı İhlalidir
Aile hukukunu düzenleyen kanunlar ailenin korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Uzaklaştırma kararları insan onuruna yaraşır şekilde uygulanmalıdır.
Erken evlilik cinsel istismar suçundan ayrı bir suç olarak değerlendirilmelidir