Yaşlı Hakları

TİHEK Yaşlı Hakları Konferansı Düzenledi

TİHEK ev sahipliğinde 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen, yaşlı haklarının ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın, “İhmal Edilen Bir Alan Olarak Yaşlı Hakları” ve “Bir Ayrımcılık Türü Olarak Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık” başlıklı oturumlarda çok yönlü olarak ele alındığı, “Yaşlı Hakları Konferansı”  programına ve videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.  https://www.tihek.gov.tr/tihek-yasli-haklari-konferansi-duzenledi/

TİHEK Başkanı Süleyman ARSLAN – Yaşlı Hakları Konferansı Açılış Konuşması

Yaşlı Hakları Çalıştayı Kitabı

Hayatın ileri evrelerine denk gelen yaşlılık, biyolojik süreç içerisinde hepimizin uğrayacağı bir durak ve kaçınılamayan bir dönemdir. Bu açıdan bugünün gençleri yarınların yaşlı adaylarıdır. Bu nedenle bugün ele alacağımız yaşlılık konusu, esasen hepimizi ilgilendiren bir konudur.

YAŞLI HAKLARI ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRİSİ (TAM METİN)

 1. Yaşlı Hakları Konusunda Yaşanan Sorunlar Esasen Toplumun Bütün Fertlerinin Müşterek Sorunudur.
 2. Şehirleşme ile Birlikte Sayısı Artan Çekirdek Ailelerin Yaşlıları Dışlayan Yapısı Kök Değerlerimiz ile Uyumlu Değildir.
 3. Yaşlı Bireylerin Aile Ortamından Uzaklaşarak Huzurevlerinde Kalması Yaşlı Bireylerin Kendilerini Atıl Hissetmesine ve Geleneksel Aile Değerlerimizin Aşınmasına Neden Olmaktadır. Huzurevlerinde Kalmak, Yaşlılarımız Açısından Bir Tercih Değil, Aile Yapımızda Meydana Gelen Menfi Değişimlerin Dayattığı Bir Zorunluluktur.
 4. Yaşlılara Yönelik Ayrımcı Uygulamalar Genellikle Dolaylı Ayrımcı Görünümlerle Ortaya Çıkmaktadır. Bu Durum Yaşlılara Yönelik Ayrımcı Uygulamaların Tespitini Zorlaştırmakta ve Görünürlüğünü Azaltmaktadır. Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İstismar da Ayrımcı Uygulamalar Olup İnsan Haklarının İhlali Niteliğindedir.
 5. Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İstismarın Görünür Hale Gelmesi İçin Bu Konuda İstatistik ve Veri Toplanmasına Yönelik Saha Çalışmaları Arttırılmalıdır.
 6. Yaşlı Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesinden Sadece Devlet Değil, Başta Çocukları, Akraba Ve Komşuları Olmak Üzere Tüm Toplum Sorumludur. Yaşlı Hakları Konusunda Yatay Sorumluluğa Önem Verilmelidir.
 7. Yaşlı Bireylere Yönelik Olumsuz Algı ve Değerlerin Oluşmasına ve/veya Bunların Yerleşmesine Neden Olan, Yaşlı Bireyleri Negatif Kodlayan ve Olumsuz Kalıp yargılara Neden Olan Söylem ve Tutumlardan Israrla Kaçınılmalıdır. Özellikle Yaşlıların Medyada Temsili Noktasında Genelde Olumsuz ve Acziyet İçeren Rol ve Durumlara Yer Verilmesi Bu Algıların Yerleşmesini Kolaylaştırmaktadır.
 8. Yaşlı Hakları Konusunda Bilincin Arttırılması ve Yaşlılarımıza Yönelik Olumsuz Yönde Yerleşmeye Başlayan Algıların Bertaraf Edilmesi Adına Eğitimin Bütün Kademelerindeki Müfredata Milli Ve Manevi Değerlerimiz ile Uyumlu Bir Eğitim İçeriğinin Derç Edilmesi Gerekmektedir.
 9. Yaşlı Bireylerin Sosyal Hayata Sağlıklı Bir Şekilde Katılımını Sürdürecek Yayın ve Politikaların Geliştirilmesi, İstihdam Süreçlerine Katılımını Kolaylaştıracak Kota Uygulamaları ve Teşvik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Gerekmektedir.
 10. Yaşlıların Sosyal Hayatın Her Alanına Daha Etkin Ve Özgüvenli Katılımını Sağlayacak Sürekli Eğitim Programlarının ve Tecrübe Aktarım Merkezlerinin Geliştirilmesi Gerekmektedir.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7RMX06_g2s&ab_channel=T%C4%B0HEKKurumsal

https://www.tihek.gov.tr/arslan-ulkemiz-yasli-haklari-alaninda-uluslararasi-bir-sozlesmeye-onculuk-etmelidir

Arslan: “Ülkemiz, yaşlı hakları alanında uluslararası bir sözleşmeye öncülük etmelidir”

YAŞLI HAKLARI FORUMU AÇIŞ KONUŞMASI – SÜLEYMAN ARSLAN – 22 Mart 2021 – ANKARA

TİHEK Başkanı Arslan: “Ebeveynin Miras Hakkı İnsan Hakkıdır”

“Bizim hukukumuzda bir evlat vefat ettiği zaman eğer o vefat eden evladın çocukları varsa anne babaya miras kalmıyor ama İslam hukukunda anne babanın da o mirasta payı oluyor. Bu tartışılması ve gündemimize getirilmesi gereken bir konu. Bu konuda eğer yaşlıların hakları var diyorsak olayı bu yönüyle de tekrar değerlendirmek gerekir diyorum.”

YAŞLI HAKLARI FORUMU KİTABI -22 Mart 2021

 1. Tüm Dünya’da Olduğu Gibi Ülkemiz Nüfusu da Hızla Yaşlanmaktadır.
 2. Yaşlılarımızın Huzurlu Bir Aile Ortamında Yaşama Hakları Vardır.
 3. Huzurevlerinde Kalan Yaşlı Büyüklerimizin Önemli Bir Kısmının Yaşlılara Yönelik Ev İçi Şiddet Dolayısıyla Buralarda Bulunduğu Önemli Bir Gerçektir.
 4. Yaşlı Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinden Yatay Sorumluluk Kapsamında Başta Çocukları, Akraba ve Komşuları Olmak Üzere Tüm Toplum Sorumludur.
 5. Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Düzenlemeleri Yaşlı Haklarına İlişkin Hükümler İçerse de Yeterli Düzeyde Koruma Sağlamamaktadır.
 6. Yaşlılar Temel Hakları Konusunda Bilgi Eksikliği İçindedir.
 7. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bünyesinde Yaşlılara İlişkin Ayrı Bir Genel Müdürlük Kurulmalıdır.
 8. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler Birer Kamu Hizmetidir. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yaşlı Haklarına ve Yaşlılara Yönelik Hizmetlere Bu Perspektif ile Yaklaşması Gerekmektedir.
 9. Yaşlı Hakları Bir Bütün Olarak İnsan Hakkıdır. Bu Doğrultuda Tıpkı İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasında Olduğu Gibi Yaşlı Haklarının Korunmasında da Sivil Toplum Önemli Bir Paydaştır.
 10. Herkesin İnsan Onuruna Yaraşır Bir Şekilde Yaşlanmaya ve Tecrübelerini Aktarmaya Hakkı Vardır. Bireylerin Bu Haktan Mahrum Bırakılmaması için Başta Toplum Olmak Üzere Tüm Paydaşlar Sorumluluklarını Yerine Getirmelidir.

TAM METİN İÇİN : https://www.tihek.gov.tr/public/editor/uploads/1623708435.pdf

“60 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı” Konulu Kamuoyu Araştırmasının Sonuçları Açıklandı

“Yaşlıların sorunları, bütün siyasi partilerin gündeminde olmalı”

“Yaşlılarımızın sorunlarını dikkate alacak müstakil bir kanunun öncelikle çıkarılması gerektiğini, gündem olması gerektiğini düşünüyor ve teklif ediyoruz.

TİHEK Başkanı Arslan, canlı varlıkların yanında, çevreye ve doğaya ilişkin özel yasalar yapıldığını belirterek, “Yaşlılarımızı önemsetecek ve onların sorunlarını dikkate alacak bir kanunun öncelikle çıkarılması gerektiğini, gündem olması gerektiğini ve bunun da dünyaya örnek bir kanun olması gerektiğini düşünüyor ve teklif ediyoruz” https://haberyum.com/tihek-baskani-arslan-yaslilari-onemseyen-bir-yasa-cikarilmali/
Yaşlıların Korunması Hakkında Müstakil Bir Kanun Çıkarılmalı ve Uluslararası Bir Sözleşme’nin Çıkarılmasına Öncülük Edilmelidir – KonTV

TESPİT VE TEKLİFLERİMİZ TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNA YANSIDI

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya:

“Bütün siyasi partilerimizin, siyasetçilerimizin, akademisyenlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin gündemine alması gereken bir konu.”

“14 Mayıs’ta seçim var, komisyonumuz adına tüm siyasi partilerimizden bir ricamız var: Tüm siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde yaşlı refahını gündemlerine alsınlar ve bunu ülke gündemine taşıyalım.”

Evrensel yaşlı haklarıyla ilgili hukuki bir norm bulunmadığını aktaran Kaya “Bunu biz BM’ye de önermek istiyoruz.” dedi.

TBMM Araştırma Komisyonu Tespit ve Önerileri’nden…